Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ozbrojená22783 SGWaAP
0.342ozbrojený38453 SGWaAP
0.354polovojenská3590 SGWaAP
0.365milícia10343 SGWaAP
0.425ozbrojené4087 SGWaAP
0.445domobrana5089 SGWaAP
0.461ozbrojenec13576 SGWaAP
0.464gerila1246 SGWaAP
0.469teroristická31271 SGWaAP
0.475militantná5149 SGWaAP
0.496silová_zložka2577 SGWaAP
0.499armáda317169 SGWaAP
0.504polovojenský724 SGWaAP
0.507protiteroristická3915 SGWaAP
0.524gerilová557 SGWaAP
0.535uniformovaná1025 SGWaAP
0.545povstalecká8322 SGWaAP
0.546povstalec36219 SGWaAP
0.548armádna7908 SGWaAP
0.549revolučná_garda1110 SGWaAP
0.551UCK2833 SGWaAP
0.551vzbúrenec7513 SGWaAP
0.558afganská9242 SGWaAP