Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ozbíjať1432 SGWaAP
0.464okradnúť23511 SGWaAP
0.539zlapať999 SGWaAP
0.544obrať27078 SGWaAP
0.546ošmeknúť737 SGWaAP
0.563oskalpovať604 SGWaAP
0.593olúpiť4505 SGWaAP
0.597skántriť1161 SGWaAP
0.598ulúpiť1495 SGWaAP
0.605ošklbať2625 SGWaAP
0.607zamordovať719 SGWaAP
0.624vyrabovať3368 SGWaAP
0.635zbíjať1898 SGWaAP
0.647vydrancovať1131 SGWaAP
0.654pobiť33728 SGWaAP
0.655zahrdúsiť1438 SGWaAP
0.658okrádať16062 SGWaAP
0.660zmárniť1982 SGWaAP
0.662rabovať4791 SGWaAP
0.664vyplieniť3979 SGWaAP
0.666lúpiť3663 SGWaAP
0.669pandúr1618 SGWaAP
0.672zbojník23566 SGWaAP
0.673pozabíjať7330 SGWaAP