Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.279zeleninárstvo1288 SGWaAP
0.323vinohradníctvo10535 SGWaAP
0.354včelárstvo7725 SGWaAP
0.462pestovanie_vinič2611 SGWaAP
0.465lesníctvo13192 SGWaAP
0.481poľnohospodárstvo126154 SGWaAP
0.483záhradníctvo8542 SGWaAP
0.488záhradkárstvo1613 SGWaAP
0.512ovocinárska1573 SGWaAP
0.520chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.541dobytkárstvo535 SGWaAP
0.552chov_dobytok4118 SGWaAP
0.562chovateľstvo1847 SGWaAP
0.566ovocinár2995 SGWaAP
0.576pestovanie107002 SGWaAP
0.577ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.580poľnohosp2405 SGWaAP
0.581vidiecka_turistika2016 SGWaAP
0.582farmárstvo732 SGWaAP
0.582salašníctvo1170 SGWaAP
0.583potravinárstvo14882 SGWaAP
0.584drevársky_priemysel1467 SGWaAP
0.586drevárstvo1109 SGWaAP