Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ovládnutie13507 SGWaAP
0.555zotročenie3501 SGWaAP
0.557svetovláda2471 SGWaAP
0.620dobytie11312 SGWaAP
0.632mocenský18956 SGWaAP
0.645mocenská17357 SGWaAP
0.651zbohatnutie2357 SGWaAP
0.657mocenské5133 SGWaAP
0.658destabilizácia5818 SGWaAP
0.658podriadenie4854 SGWaAP
0.660nastolenie12751 SGWaAP
0.670nadvláda28296 SGWaAP