Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ovčiarstvo1786 SGWaAP
0.209salašníctvo1170 SGWaAP
0.427pastierstvo1875 SGWaAP
0.469drotárstvo3797 SGWaAP
0.479včelárstvo7725 SGWaAP
0.491dobytkárstvo535 SGWaAP
0.525chov_hovädzí1994 SGWaAP
0.534drevorubačstvo699 SGWaAP
0.535tradičné_remeslo6172 SGWaAP
0.536čipkárstvo656 SGWaAP
0.541košikárstvo1501 SGWaAP
0.544pltníctvo1285 SGWaAP
0.555baníctvo16576 SGWaAP
0.558chov_dobytok4118 SGWaAP
0.558drotárske1004 SGWaAP
0.561vinohradníctvo10535 SGWaAP
0.562mlynárstvo887 SGWaAP
0.570ovčiarska1223 SGWaAP
0.573kováčstvo2832 SGWaAP
0.576hrnčiarstvo2987 SGWaAP
0.577ovocinárstvo3867 SGWaAP
0.583tkáčstvo1114 SGWaAP
0.584rezbárstvo3241 SGWaAP
0.586modrotlač3703 SGWaAP
0.597ľudové_staviteľstvo1294 SGWaAP