Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ovčiar1316 SGWaAP
0.367bača15048 SGWaAP
0.483gazda32772 SGWaAP
0.488honelník1132 SGWaAP
0.490pastier62551 SGWaAP
0.495plátenník1062 SGWaAP
0.497kováč17144 SGWaAP
0.524mlynár7773 SGWaAP
0.533furman8012 SGWaAP
0.540košikár1883 SGWaAP
0.540salaš22113 SGWaAP
0.540drevorubač8914 SGWaAP
0.547sedliak27222 SGWaAP
0.550horár7148 SGWaAP
0.551paholok4903 SGWaAP
0.552remeselník46652 SGWaAP
0.558tovariš6638 SGWaAP
0.561vandrovník644 SGWaAP
0.563dobytok50495 SGWaAP
0.564handrár429 SGWaAP
0.565kožušník1535 SGWaAP
0.570mäsiar17265 SGWaAP
0.572uhliar2684 SGWaAP
0.573pastiersky5182 SGWaAP
0.577valach10641 SGWaAP