Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000otrok66954 SGWaAP
0.305otrokár4337 SGWaAP
0.406nevoľník3117 SGWaAP
0.512otroctvo28399 SGWaAP
0.521otrokyňa7319 SGWaAP
0.527otrocká4052 SGWaAP
0.566otročiť1538 SGWaAP
0.571otrocký1264 SGWaAP
0.571kapitalista14057 SGWaAP
0.573vazal5116 SGWaAP
0.578zotročiť3718 SGWaAP
0.583vykorisťovať3211 SGWaAP
0.592vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.593zotročovať3071 SGWaAP
0.594námezdný876 SGWaAP
0.597kolonialista588 SGWaAP
0.600nádenník2567 SGWaAP
0.606vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.611tyran14479 SGWaAP
0.619despota2502 SGWaAP
0.620gastarbeiter1216 SGWaAP
0.623zotročenie3501 SGWaAP