Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000otrokárstvo2395 SGWaAP
0.452kolonializmus3058 SGWaAP
0.464otroctvo28399 SGWaAP
0.464otrokársky1290 SGWaAP
0.495otrokárska1666 SGWaAP
0.514rasová_segregácia765 SGWaAP
0.554feudalizmus6612 SGWaAP
0.559kapitalizmus65672 SGWaAP
0.579apartheid4042 SGWaAP
0.582nevoľníctvo2548 SGWaAP
0.583rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.600tmárstvo1318 SGWaAP
0.605diktatúra24909 SGWaAP
0.617neokolonializmus512 SGWaAP
0.620kapitalistické3053 SGWaAP
0.620vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.622komunizmus85978 SGWaAP
0.623koloniálne2535 SGWaAP
0.623náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.630otrokár4337 SGWaAP
0.630kresťanstvo112019 SGWaAP
0.631buržoázne1014 SGWaAP