Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000otrokársky1290 SGWaAP
0.419kapitalistický11913 SGWaAP
0.464otrokárstvo2395 SGWaAP
0.493otrokárska1666 SGWaAP
0.525otrokár4337 SGWaAP
0.527feudálny4643 SGWaAP
0.527vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.545kastový680 SGWaAP
0.560kapitalizmus65672 SGWaAP
0.565totalitný9859 SGWaAP
0.572otrocký1264 SGWaAP
0.591feudalizmus6612 SGWaAP
0.600kolonializmus3058 SGWaAP
0.604despocia408 SGWaAP
0.608korporatívny1027 SGWaAP
0.610anglosaský2903 SGWaAP
0.611etatistický443 SGWaAP
0.615absolutistický1107 SGWaAP
0.622rovnostársky702 SGWaAP
0.626zločinný3119 SGWaAP
0.629klanový446 SGWaAP
0.629imperiálny1524 SGWaAP
0.634matriarchát1091 SGWaAP
0.634kolektivistický424 SGWaAP
0.635koloniálny5000 SGWaAP
0.636diktátorský1622 SGWaAP
0.637buržoázny4038 SGWaAP
0.642kolonialista588 SGWaAP
0.643socialistický34296 SGWaAP
0.644zločinecký4740 SGWaAP
0.645patriarchálny2229 SGWaAP
0.645monarchistický541 SGWaAP
0.645feudálna3953 SGWaAP
0.646vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.647barbarský5561 SGWaAP
0.649otrok66954 SGWaAP
0.651kolonizátor4018 SGWaAP
0.655despotizmus1477 SGWaAP
0.656diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.657vazalský1024 SGWaAP
0.658feudálne1921 SGWaAP
0.659vykorisťovateľ2066 SGWaAP