Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000otrokársky1290 SGWaAP
0.419kapitalistický11913 SGWaAP
0.464otrokárstvo2395 SGWaAP
0.493otrokárska1666 SGWaAP
0.525otrokár4337 SGWaAP
0.527feudálny4643 SGWaAP
0.527vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.545kastový680 SGWaAP
0.560kapitalizmus65672 SGWaAP
0.565totalitný9859 SGWaAP
0.572otrocký1264 SGWaAP
0.591feudalizmus6612 SGWaAP
0.600kolonializmus3058 SGWaAP
0.604despocia408 SGWaAP
0.608korporatívny1027 SGWaAP
0.610anglosaský2903 SGWaAP
0.611etatistický443 SGWaAP
0.615absolutistický1107 SGWaAP
0.622rovnostársky702 SGWaAP
0.626zločinný3119 SGWaAP
0.629klanový446 SGWaAP
0.629imperiálny1524 SGWaAP