Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000otrokárska1666 SGWaAP
0.490kapitalistická11577 SGWaAP
0.493otrokársky1290 SGWaAP
0.495otrokárstvo2395 SGWaAP
0.508feudálna3953 SGWaAP
0.542feudalizmus6612 SGWaAP
0.565vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.567buržoázna6997 SGWaAP
0.590otrokár4337 SGWaAP
0.592rovnostárska689 SGWaAP
0.601beztriedna1089 SGWaAP
0.627kapitalizmus65672 SGWaAP
0.636despocia408 SGWaAP
0.637kolonializmus3058 SGWaAP
0.642otrocká4052 SGWaAP
0.647otroctvo28399 SGWaAP
0.649totalitná8415 SGWaAP
0.654úpadková737 SGWaAP
0.655aristokracia7168 SGWaAP
0.657vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.659kapitalistický11913 SGWaAP
0.663otrok66954 SGWaAP
0.664koloniálna7203 SGWaAP
0.669matriarchát1091 SGWaAP
0.671buržoázia8590 SGWaAP
0.672námezdný876 SGWaAP
0.673feudálne1921 SGWaAP
0.676tyranská846 SGWaAP
0.677globalizovaná1490 SGWaAP
0.678civilizácia104854 SGWaAP
0.678despotizmus1477 SGWaAP
0.680plutokracia553 SGWaAP
0.682diktatúra24909 SGWaAP
0.682patriarchálna3092 SGWaAP
0.683marxistická6571 SGWaAP
0.684kolonialista588 SGWaAP
0.684vykorisťovaná700 SGWaAP
0.685rímske_impérium1379 SGWaAP
0.687utopická2272 SGWaAP
0.687feudálny4643 SGWaAP
0.689conquistador547 SGWaAP
0.690diktátorská1357 SGWaAP
0.690koloniálna_mocnosť828 SGWaAP
0.690autokratická662 SGWaAP