Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000otrokárska1666 SGWaAP
0.490kapitalistická11577 SGWaAP
0.493otrokársky1290 SGWaAP
0.495otrokárstvo2395 SGWaAP
0.508feudálna3953 SGWaAP
0.542feudalizmus6612 SGWaAP
0.565vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.567buržoázna6997 SGWaAP
0.590otrokár4337 SGWaAP
0.592rovnostárska689 SGWaAP
0.601beztriedna1089 SGWaAP
0.627kapitalizmus65672 SGWaAP
0.636despocia408 SGWaAP
0.637kolonializmus3058 SGWaAP
0.642otrocká4052 SGWaAP
0.647otroctvo28399 SGWaAP
0.649totalitná8415 SGWaAP
0.654úpadková737 SGWaAP
0.655aristokracia7168 SGWaAP
0.657vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.659kapitalistický11913 SGWaAP
0.663otrok66954 SGWaAP
0.664koloniálna7203 SGWaAP