Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000otrokár4337 SGWaAP
0.305otrok66954 SGWaAP
0.367vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.427kapitalista14057 SGWaAP
0.428nevoľník3117 SGWaAP
0.455vykorisťovať3211 SGWaAP
0.485hrdlorez2231 SGWaAP
0.488buržuj1376 SGWaAP
0.501kolonialista588 SGWaAP
0.506vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.513utláčateľ2057 SGWaAP
0.525otrokársky1290 SGWaAP
0.534kolonizátor4018 SGWaAP
0.534uzurpátor1094 SGWaAP
0.535chamtivý4371 SGWaAP
0.545plantážnik968 SGWaAP
0.545tyran14479 SGWaAP
0.545námezdný876 SGWaAP
0.548zotročovať3071 SGWaAP
0.551zotročiť3718 SGWaAP
0.559darebák12308 SGWaAP
0.559mocipán3754 SGWaAP
0.569žoldnier12043 SGWaAP