Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000otrocký1264 SGWaAP
0.525otrocké904 SGWaAP
0.571otrok66954 SGWaAP
0.572otrokársky1290 SGWaAP
0.577otrocká4052 SGWaAP
0.606otrokár4337 SGWaAP
0.619nevoľník3117 SGWaAP
0.621bezprávny1066 SGWaAP
0.641otrocky1738 SGWaAP
0.652bezduchý3853 SGWaAP
0.661zločinný3119 SGWaAP
0.667vykorisťovateľský426 SGWaAP
0.669pokrytecký2959 SGWaAP
0.672námezdný876 SGWaAP
0.672kapitalistický11913 SGWaAP
0.674úbohý26529 SGWaAP
0.676zotročenie3501 SGWaAP
0.677despotický1989 SGWaAP
0.679nevedomý7476 SGWaAP
0.680nedokonalý8397 SGWaAP
0.681neľudský6077 SGWaAP
0.682plebejec1190 SGWaAP
0.682poddanstvo2135 SGWaAP