Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000otrocká4052 SGWaAP
0.445neľudská6101 SGWaAP
0.527otrok66954 SGWaAP
0.548vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.558otročiť1538 SGWaAP
0.560otrocké904 SGWaAP
0.575námezdná645 SGWaAP
0.577otrocký1264 SGWaAP
0.587otroctvo28399 SGWaAP
0.606zotročenie3501 SGWaAP
0.610otrokár4337 SGWaAP
0.633vykorisťovať3211 SGWaAP
0.636vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.637námezdný876 SGWaAP
0.638vykorisťovateľská655 SGWaAP
0.638otročina572 SGWaAP
0.642podradná4564 SGWaAP
0.642otrokárska1666 SGWaAP
0.647tyranská846 SGWaAP
0.648lopota1621 SGWaAP
0.649nevoľník3117 SGWaAP