Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000otrhaný2947 SGWaAP
0.347otrhaná1509 SGWaAP
0.411vycivený1134 SGWaAP
0.444vychudnutý5050 SGWaAP
0.470otrhané590 SGWaAP
0.470ošumelý1458 SGWaAP
0.481polonahý2989 SGWaAP
0.517roztrhaný4367 SGWaAP
0.521ošarpaný3298 SGWaAP
0.528roztrhaná5729 SGWaAP
0.532zhrbený3765 SGWaAP
0.533zakrvavený3368 SGWaAP
0.538vetchý1109 SGWaAP
0.542ošklbaný530 SGWaAP
0.546žobrák22698 SGWaAP
0.555oblečený53875 SGWaAP
0.558zaprášený4850 SGWaAP
0.562zúbožený3324 SGWaAP