Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000otcovské2218 SGWaAP
0.516láskavé10412 SGWaAP
0.542láskyplné3415 SGWaAP
0.554otcovo8833 SGWaAP
0.567materinské3336 SGWaAP
0.575milujúce3469 SGWaAP
0.604pokorné4001 SGWaAP
0.606súcitné1027 SGWaAP
0.611veľkodušné967 SGWaAP
0.631chápavé895 SGWaAP
0.634otcovská7950 SGWaAP
0.635ctihodné470 SGWaAP
0.636krstné1743 SGWaAP
0.639pánovo917 SGWaAP
0.639otcovský4446 SGWaAP
0.642bratské3121 SGWaAP
0.643opravdivé2594 SGWaAP
0.646nežné9276 SGWaAP
0.648chlapské2430 SGWaAP
0.650oddané1905 SGWaAP
0.656vznešené8432 SGWaAP
0.658vrúcne3819 SGWaAP
0.658synovská1977 SGWaAP
0.660zbožné1827 SGWaAP
0.668božské15006 SGWaAP