Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000otcovo8833 SGWaAP
0.265bratovo1516 SGWaAP
0.297synovo2074 SGWaAP
0.369manželovo2513 SGWaAP
0.377manželkino923 SGWaAP
0.385sestrino1150 SGWaAP
0.414dcérino1091 SGWaAP
0.422mamino3700 SGWaAP
0.436Jozefovo753 SGWaAP
0.466Petrovo3089 SGWaAP
0.467moje734723 SGWaAP
0.471matkino5656 SGWaAP
0.487chlapcovo1795 SGWaAP
0.503mužovo2435 SGWaAP
0.506ženino1377 SGWaAP
0.525otcov19396 SGWaAP
0.554otcovské2218 SGWaAP
0.558tvoje232517 SGWaAP
0.569kráľovo1799 SGWaAP
0.570pánovo917 SGWaAP
0.571Tomášovo1185 SGWaAP
0.571otcova28453 SGWaAP