Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000otcova28453 SGWaAP
0.292bratova4624 SGWaAP
0.313matkina11989 SGWaAP
0.352synova5773 SGWaAP
0.369manželkina2970 SGWaAP
0.386manželova8290 SGWaAP
0.450ockova942 SGWaAP
0.469sestrina2654 SGWaAP
0.477dedova1138 SGWaAP
0.487mamina23306 SGWaAP
0.493dcérina2904 SGWaAP
0.495ženina2800 SGWaAP
0.505mužova5380 SGWaAP
0.512otcov19396 SGWaAP
0.526Jozefova2156 SGWaAP
0.529mamkina915 SGWaAP
0.540dedkova872 SGWaAP
0.563chlapcova4345 SGWaAP
0.571otcovo8833 SGWaAP
0.586otec1154131 SGWaAP