Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000otcov19396 SGWaAP
0.277bratov3565 SGWaAP
0.335sestrin2232 SGWaAP
0.350synov4005 SGWaAP
0.364matkin8387 SGWaAP
0.380mamin9282 SGWaAP
0.399dedov933 SGWaAP
0.401dcérin2119 SGWaAP
0.402manželkin2165 SGWaAP
0.409manželov5904 SGWaAP
0.452dedkov834 SGWaAP
0.452ockov834 SGWaAP
0.484ženin2089 SGWaAP
0.501mamkin660 SGWaAP
0.502babkin1618 SGWaAP
0.512otcova28453 SGWaAP
0.525otcovo8833 SGWaAP
0.545doktorov1102 SGWaAP
0.555môj2010342 SGWaAP
0.570strýko59861 SGWaAP