Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osvietenstvo7952 SGWaAP
0.286osvietenská1933 SGWaAP
0.294racionalizmus3906 SGWaAP
0.346osvietenský2884 SGWaAP
0.358osvietenské632 SGWaAP
0.392protestantizmus4455 SGWaAP
0.402filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.403osvietenec2494 SGWaAP
0.403absolutizmus2712 SGWaAP
0.409humanizmus17405 SGWaAP
0.431scholastika1514 SGWaAP
0.438novovek7749 SGWaAP
0.450reformácia15302 SGWaAP
0.454romantizmus12850 SGWaAP
0.454renesancia23847 SGWaAP
0.469národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.474postmodernizmus1877 SGWaAP
0.476Hegel6179 SGWaAP
0.484liberalizmus19638 SGWaAP
0.485protireformácia1975 SGWaAP
0.491katolicizmus10809 SGWaAP
0.495existencializmus2174 SGWaAP
0.500pozitivizmus2987 SGWaAP