Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osvietenský2884 SGWaAP
0.265osvietenská1933 SGWaAP
0.339osvietenec2494 SGWaAP
0.346osvietenstvo7952 SGWaAP
0.408humanistický4879 SGWaAP
0.412osvietenské632 SGWaAP
0.414absolutizmus2712 SGWaAP
0.417encyklopedista693 SGWaAP
0.449racionalizmus3906 SGWaAP
0.485reformátor10675 SGWaAP
0.487vzdelanec9624 SGWaAP
0.500romantizmus12850 SGWaAP
0.516mysliteľ16980 SGWaAP
0.521filozof66898 SGWaAP
0.527Hegel6179 SGWaAP
0.531racionalistický771 SGWaAP
0.535protestantizmus4455 SGWaAP
0.538novoveký1836 SGWaAP
0.539marxistický3814 SGWaAP
0.547pietizmus443 SGWaAP
0.547Erazmus_Rotterdamský452 SGWaAP
0.553absolutistický1107 SGWaAP