Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osvietenské632 SGWaAP
0.358osvietenstvo7952 SGWaAP
0.364osvietenská1933 SGWaAP
0.412osvietenský2884 SGWaAP
0.437reformačné861 SGWaAP
0.470humanistické2443 SGWaAP
0.483filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.494emancipačné668 SGWaAP
0.497racionalizmus3906 SGWaAP
0.499marxistické1330 SGWaAP
0.506pietizmus443 SGWaAP
0.530scholastika1514 SGWaAP
0.532protestantské2527 SGWaAP
0.533buržoázne1014 SGWaAP
0.539dejepisectvo818 SGWaAP
0.540národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.546svetonázorové679 SGWaAP
0.551reformné_hnutie887 SGWaAP
0.551racionalistický771 SGWaAP
0.552novoveké770 SGWaAP
0.554dualistické424 SGWaAP
0.555osvietenec2494 SGWaAP