Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osvietenská1933 SGWaAP
0.265osvietenský2884 SGWaAP
0.286osvietenstvo7952 SGWaAP
0.364osvietenské632 SGWaAP
0.410absolutizmus2712 SGWaAP
0.429racionalizmus3906 SGWaAP
0.439protestantizmus4455 SGWaAP
0.448osvietenec2494 SGWaAP
0.482jozefínska554 SGWaAP
0.482racionalistická730 SGWaAP
0.486buržoázna6997 SGWaAP
0.487scholastika1514 SGWaAP
0.490reformácia15302 SGWaAP
0.496reformačná920 SGWaAP
0.501filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.506národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.516humanistická6387 SGWaAP
0.517scholastická825 SGWaAP
0.521absolutistická947 SGWaAP
0.525pozitivistická722 SGWaAP
0.529humanizmus17405 SGWaAP
0.530protestantská8913 SGWaAP
0.530protireformácia1975 SGWaAP
0.531pietizmus443 SGWaAP
0.532humanistický4879 SGWaAP
0.534marxistická6571 SGWaAP
0.536katolicizmus10809 SGWaAP
0.543kalvinizmus737 SGWaAP
0.545Hegel6179 SGWaAP
0.547romantizmus12850 SGWaAP
0.548reformátor10675 SGWaAP
0.554reformačné861 SGWaAP
0.554reformné_hnutie887 SGWaAP
0.562vzdelanec9624 SGWaAP
0.562novoveká3222 SGWaAP
0.568marxizmus13099 SGWaAP
0.570liberalizmus19638 SGWaAP
0.573modernistická1544 SGWaAP
0.576materialistická3135 SGWaAP