Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osvietenská1933 SGWaAP
0.265osvietenský2884 SGWaAP
0.286osvietenstvo7952 SGWaAP
0.364osvietenské632 SGWaAP
0.410absolutizmus2712 SGWaAP
0.429racionalizmus3906 SGWaAP
0.439protestantizmus4455 SGWaAP
0.448osvietenec2494 SGWaAP
0.482jozefínska554 SGWaAP
0.482racionalistická730 SGWaAP
0.486buržoázna6997 SGWaAP
0.487scholastika1514 SGWaAP
0.490reformácia15302 SGWaAP
0.496reformačná920 SGWaAP
0.501filozofické_myslenie1671 SGWaAP
0.506národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.516humanistická6387 SGWaAP
0.517scholastická825 SGWaAP
0.521absolutistická947 SGWaAP
0.525pozitivistická722 SGWaAP
0.529humanizmus17405 SGWaAP
0.530protestantská8913 SGWaAP