Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osvietenec2494 SGWaAP
0.293vzdelanec9624 SGWaAP
0.313mysliteľ16980 SGWaAP
0.339osvietenský2884 SGWaAP
0.377filozof66898 SGWaAP
0.383encyklopedista693 SGWaAP
0.383racionalista1259 SGWaAP
0.395reformátor10675 SGWaAP
0.399humanista12396 SGWaAP
0.403osvietenstvo7952 SGWaAP
0.420učenec17657 SGWaAP
0.433modernista1983 SGWaAP
0.446teológ30012 SGWaAP
0.448osvietenská1933 SGWaAP
0.453intelektuál31790 SGWaAP
0.455racionalizmus3906 SGWaAP
0.456marxista5377 SGWaAP
0.468materialista3595 SGWaAP
0.474polyhistor2337 SGWaAP
0.475Hegel6179 SGWaAP
0.480buditeľ1805 SGWaAP
0.481utopista1035 SGWaAP
0.490ideológ6864 SGWaAP