Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osvietené1520 SGWaAP
0.464osvietený12149 SGWaAP
0.515osvietená4312 SGWaAP
0.516prebudené942 SGWaAP
0.594božské15006 SGWaAP
0.628neomylné1433 SGWaAP
0.641opravdivé2594 SGWaAP
0.646zbožné1827 SGWaAP
0.650všemohúce533 SGWaAP
0.650vznešené8432 SGWaAP
0.656žiarivé8039 SGWaAP
0.657všemocné953 SGWaAP
0.663blažené1793 SGWaAP
0.668idealistické858 SGWaAP
0.668chápavé895 SGWaAP
0.669žiariace3522 SGWaAP
0.673milostivé1267 SGWaAP
0.677jagavé839 SGWaAP
0.682mdlé1213 SGWaAP
0.683mystické6193 SGWaAP
0.686duchovné62483 SGWaAP
0.688samoľúbe458 SGWaAP
0.689pokrivené1831 SGWaAP
0.689utopické731 SGWaAP