Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osvetový6318 SGWaAP
0.394ľudovýchovný717 SGWaAP
0.479osvetová12462 SGWaAP
0.503osvetové2961 SGWaAP
0.534osvetár732 SGWaAP
0.537vlastivedný2557 SGWaAP
0.561národopisný2491 SGWaAP
0.578Osvetový1667 SGWaAP
0.595osvetovo466 SGWaAP
0.602ľudovýchovná607 SGWaAP
0.615národný_buditeľ3665 SGWaAP
0.619ochotnícky2208 SGWaAP
0.624bibliograf875 SGWaAP
0.625divadelný_ochotník1107 SGWaAP
0.632matičný5849 SGWaAP
0.632etnograf3785 SGWaAP
0.648kultúrno21076 SGWaAP
0.648knihovník11339 SGWaAP
0.649národopisec587 SGWaAP
0.651telovýchovný3515 SGWaAP
0.653krajanský4614 SGWaAP