Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.257regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.303krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.391Dom_Matica4487 SGWaAP
0.400turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.405gemerské_osvetové762 SGWaAP
0.405Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.408Gemerský_osvetové700 SGWaAP
0.410MsKS12664 SGWaAP
0.432pohronské_osvetové458 SGWaAP
0.441Osvetový1667 SGWaAP
0.443vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.445považské_osvetové723 SGWaAP
0.457galantské_osvetové414 SGWaAP
0.459novohradské_múzeum704 SGWaAP
0.461zemplínske_osvetové494 SGWaAP
0.472spišské_osvetové762 SGWaAP
0.476záhorské_osvetové533 SGWaAP
0.479Záhorský_osvetové572 SGWaAP
0.479národné_osvetové2940 SGWaAP
0.482vihorlatské_múzeum1117 SGWaAP
0.492vihorlatské_osvetové604 SGWaAP