Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osvetové2961 SGWaAP
0.431kultúrne184351 SGWaAP
0.481osvetová12462 SGWaAP
0.485vzdelávacie21238 SGWaAP
0.487Osvetový1667 SGWaAP
0.503osvetový6318 SGWaAP
0.512kultúrno21076 SGWaAP
0.514osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.531informačné47741 SGWaAP
0.531metodické8569 SGWaAP
0.550regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.570regionálne62376 SGWaAP
0.573mimoškolské1698 SGWaAP
0.580edukačné2684 SGWaAP
0.587dokumentačné1789 SGWaAP
0.598múzejné923 SGWaAP
0.603poradenské10630 SGWaAP
0.605krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.616knižničné718 SGWaAP
0.618národopisné817 SGWaAP