Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.271prepošt3157 SGWaAP
0.294jágerský_biskup727 SGWaAP
0.317ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.322uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.333ostrihomský1665 SGWaAP
0.338palatín7542 SGWaAP
0.358ostrihomský_kanonik550 SGWaAP
0.403ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.403kanonik9390 SGWaAP
0.409uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.411uhorský_palatín1120 SGWaAP
0.412gróf58759 SGWaAP
0.413Žigmund10064 SGWaAP
0.423kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.427spišský_prepošt462 SGWaAP
0.431prímas2456 SGWaAP
0.436cisár_Leopold1365 SGWaAP
0.438opát10832 SGWaAP
0.450Matej_Korvín5385 SGWaAP