Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ostrihomský1665 SGWaAP
0.333ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.367prepošt3157 SGWaAP
0.410jágerský_biskup727 SGWaAP
0.414jágerský544 SGWaAP
0.432Ostrihomský1751 SGWaAP
0.434ostrihomský_kanonik550 SGWaAP
0.449ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.450ostrihomská1635 SGWaAP
0.451archidiakon672 SGWaAP
0.476Žigmund10064 SGWaAP
0.477stoličný_Belehrad529 SGWaAP
0.494palatín7542 SGWaAP
0.495uhorský_kráľ12933 SGWaAP
0.495kanonik9390 SGWaAP
0.510uhorský26642 SGWaAP
0.514gróf58759 SGWaAP
0.515Stoličný_Belehrad568 SGWaAP
0.517opát10832 SGWaAP
0.517ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.519Ostrihom10102 SGWaAP
0.533Budín8780 SGWaAP