Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.263ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.346prepoštstvo686 SGWaAP
0.393hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.403ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.410jágerský_biskup727 SGWaAP
0.411Ostrihomský1751 SGWaAP
0.448zemepanské856 SGWaAP
0.466archidiakonát596 SGWaAP
0.480spišský_prepošt462 SGWaAP
0.486panstvo46190 SGWaAP
0.488nitrianske_biskupstvo1698 SGWaAP
0.502feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.502Nitriansky_biskupstvo597 SGWaAP
0.503zemepanský439 SGWaAP
0.505poddanské1024 SGWaAP
0.507benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.515ostrihomský_kanonik550 SGWaAP
0.515zemepanská495 SGWaAP
0.517ostrihomský1665 SGWaAP
0.519opátstvo7892 SGWaAP
0.520zemepán10965 SGWaAP
0.523richtárstvo405 SGWaAP
0.529prepošt3157 SGWaAP
0.540archidiakon672 SGWaAP
0.543paulín940 SGWaAP
0.543biskupstvo11888 SGWaAP
0.545uhorský_panovník1559 SGWaAP
0.549donačná_listina715 SGWaAP