Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.263ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.346prepoštstvo686 SGWaAP
0.393hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.403ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.410jágerský_biskup727 SGWaAP
0.411Ostrihomský1751 SGWaAP
0.448zemepanské856 SGWaAP
0.466archidiakonát596 SGWaAP
0.480spišský_prepošt462 SGWaAP
0.486panstvo46190 SGWaAP
0.488nitrianske_biskupstvo1698 SGWaAP
0.502feudálne_panstvo462 SGWaAP
0.502Nitriansky_biskupstvo597 SGWaAP