Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.263ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.317ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.320jágerský_biskup727 SGWaAP
0.379spišský_prepošt462 SGWaAP
0.412Ostrihomský1751 SGWaAP
0.413prepoštstvo686 SGWaAP
0.447prepošt3157 SGWaAP
0.449ostrihomský1665 SGWaAP
0.468hradné_panstvo2645 SGWaAP
0.473ostrihomský_kanonik550 SGWaAP
0.478zemepán10965 SGWaAP
0.484kráľ_Žigmund3730 SGWaAP
0.485donačná_listina715 SGWaAP
0.498donácia2849 SGWaAP