Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ostrihomská1635 SGWaAP
0.255Ostrihomský1751 SGWaAP
0.445Ostrihom10102 SGWaAP
0.450ostrihomský1665 SGWaAP
0.547Budín8780 SGWaAP
0.552prepošt3157 SGWaAP
0.562arcibiskupská963 SGWaAP
0.562ostrihomský_arcibiskup4264 SGWaAP
0.582prepoštstvo686 SGWaAP
0.585ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.597ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.601stoličný_Belehrad529 SGWaAP
0.602kapitula9554 SGWaAP
0.602jágerský_biskup727 SGWaAP
0.607benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.613prešporská2109 SGWaAP
0.614archidiakon672 SGWaAP
0.616Jágerský1154 SGWaAP