Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ostravská3877 SGWaAP
0.351Ostravský1077 SGWaAP
0.387brnianska3336 SGWaAP
0.410Ostrava48494 SGWaAP
0.433pražská43866 SGWaAP
0.469plzenská2169 SGWaAP
0.502ostravský3201 SGWaAP
0.522ostravské868 SGWaAP
0.524Hradec_Králové12030 SGWaAP
0.530Pardubice16787 SGWaAP
0.539Olomouc30636 SGWaAP
0.539olomoucká1215 SGWaAP
0.548Brno128963 SGWaAP
0.548Plzeň34859 SGWaAP
0.550varšavská3470 SGWaAP
0.551košická78029 SGWaAP
0.557Český_Budějovice9341 SGWaAP
0.566Zlín27250 SGWaAP
0.570juhočeská1041 SGWaAP