Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ospravedlniteľný996 SGWaAP
0.568ospravedlniteľná756 SGWaAP
0.607ospravedlniteľné1023 SGWaAP
0.629dôvodný1318 SGWaAP
0.635opodstatnený8831 SGWaAP
0.638arbitrárny1246 SGWaAP
0.643neprípustný5799 SGWaAP
0.654nenáležitý916 SGWaAP
0.656dôvodná2028 SGWaAP
0.657neodôvodňovať738 SGWaAP
0.662taxatívny639 SGWaAP
0.665protiprávny5216 SGWaAP
0.666úmyselný3856 SGWaAP
0.669spochybniteľný668 SGWaAP
0.675svojvoľný2931 SGWaAP
0.675predpojatý1188 SGWaAP
0.679neprípustnosť2416 SGWaAP
0.683dôvodné2196 SGWaAP
0.687neopodstatnený5578 SGWaAP