Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ospievať1372 SGWaAP
0.476ospevovať9543 SGWaAP
0.561pevec1105 SGWaAP
0.627zhudobniť2345 SGWaAP
0.627vzdať_hold7222 SGWaAP
0.636básniť4211 SGWaAP
0.643poeta1934 SGWaAP
0.648vzdávať_hold3941 SGWaAP
0.650velebiť13175 SGWaAP
0.666apoteóza1012 SGWaAP
0.667oblažiť1001 SGWaAP
0.673sprítomniť2981 SGWaAP
0.673vylíčiť1348 SGWaAP
0.673Smrť_Jánošíkova475 SGWaAP
0.675básnik142179 SGWaAP
0.675veršovať538 SGWaAP
0.677zvečniť9476 SGWaAP
0.679ľúbosť2772 SGWaAP
0.680oslavná4022 SGWaAP
0.683zvelebiť545 SGWaAP
0.686Sláva10478 SGWaAP
0.689poéma4134 SGWaAP