Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ospalé2640 SGWaAP
0.369ospanlivé519 SGWaAP
0.457ospalá3231 SGWaAP
0.522nepokojné4636 SGWaAP
0.541pochmúrne3611 SGWaAP
0.557uponáhľané903 SGWaAP
0.561čulé1059 SGWaAP
0.561ponuré1490 SGWaAP
0.563uplakané1924 SGWaAP
0.567provinčné_mestečko589 SGWaAP
0.573lenivé3685 SGWaAP
0.579ospanlivá713 SGWaAP
0.582južanské760 SGWaAP
0.595pôvabné4561 SGWaAP
0.595ľudoprázdne876 SGWaAP
0.596šedivé1641 SGWaAP
0.601mestečko156478 SGWaAP
0.603rozospaté632 SGWaAP
0.604rušné12132 SGWaAP
0.605idylické2792 SGWaAP
0.606utešené1541 SGWaAP
0.609zasnené624 SGWaAP
0.610mĺkve845 SGWaAP
0.621vystrašené3130 SGWaAP