Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osobité_čaro1197 SGWaAP
0.230neopakovateľné_čaro1154 SGWaAP
0.391čaro68093 SGWaAP
0.512neopakovateľná_atmosféra6667 SGWaAP
0.518malebnosť1468 SGWaAP
0.539nevšednosť1453 SGWaAP
0.564nenapodobiteľná2468 SGWaAP
0.584pôvab19895 SGWaAP
0.600šmrnc12233 SGWaAP
0.617podmanivé1484 SGWaAP
0.625neopakovateľná12956 SGWaAP
0.638nenapodobiteľné725 SGWaAP
0.639podmanivá6434 SGWaAP
0.639neopakovateľné4203 SGWaAP
0.642jedinečnosť36267 SGWaAP
0.643nenapodobiteľný2891 SGWaAP
0.647tajuplnosť977 SGWaAP
0.648netradičnosť756 SGWaAP
0.650neopakovateľnosť1756 SGWaAP
0.651majestátnosť3709 SGWaAP