Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osmanský_Turek652 SGWaAP
0.326Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.358osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.383turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.391Osman4095 SGWaAP
0.395osmanské1116 SGWaAP
0.437turecká_nadvláda1165 SGWaAP
0.450osmanská3041 SGWaAP
0.463Turek65818 SGWaAP
0.464byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.473osmanský2024 SGWaAP
0.487tatárske762 SGWaAP
0.504uhorské_vojsko1310 SGWaAP
0.505Peržan6189 SGWaAP
0.507Franský_ríša989 SGWaAP
0.511križiacke950 SGWaAP
0.513Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.516vpád_Tatár681 SGWaAP
0.517Byzancia5289 SGWaAP
0.518perzská_ríša1108 SGWaAP
0.521Rímsky_impérium686 SGWaAP
0.530Konštantínopol6187 SGWaAP
0.534franská_ríša1389 SGWaAP
0.534turecký_vpád1141 SGWaAP
0.535germánsky_kmeň1804 SGWaAP
0.538kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.538vojenské_ťaženie1494 SGWaAP
0.542turecký_sultán1053 SGWaAP
0.550rímska_ríša10411 SGWaAP
0.551krymský_Tatár1023 SGWaAP