Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.206Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.358osmanský_Turek652 SGWaAP
0.376byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.400osmanské1116 SGWaAP
0.400osmanská3041 SGWaAP
0.410turecká_nadvláda1165 SGWaAP
0.416osmanský2024 SGWaAP
0.434Osman4095 SGWaAP
0.441rímska_ríša10411 SGWaAP
0.442Byzancia5289 SGWaAP
0.447cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.451perzská_ríša1108 SGWaAP
0.461Rímsky_ríša4052 SGWaAP
0.461habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.462rímske_impérium1379 SGWaAP
0.471cisárstvo5581 SGWaAP
0.480Byzantský_ríša503 SGWaAP
0.486turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.494Konštantínopol6187 SGWaAP
0.497Rímsky_impérium686 SGWaAP
0.498Uhorsko90302 SGWaAP
0.499habsburská2478 SGWaAP
0.499franská_ríša1389 SGWaAP