Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000osmanská3041 SGWaAP
0.278Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.331osmanské1116 SGWaAP
0.334osmanský2024 SGWaAP
0.339turecká_nadvláda1165 SGWaAP
0.400osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.409Osman4095 SGWaAP
0.439turecké_vojsko1665 SGWaAP
0.450osmanský_Turek652 SGWaAP
0.459byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.480franská1070 SGWaAP
0.481habsburská2478 SGWaAP
0.483byzantská8014 SGWaAP
0.497perzská_ríša1108 SGWaAP
0.514Habsburgovci8710 SGWaAP
0.522križiacka1359 SGWaAP
0.523Byzancia5289 SGWaAP
0.525rímska_ríša10411 SGWaAP
0.525Turek65818 SGWaAP
0.527turecká48721 SGWaAP
0.527byzantské2108 SGWaAP
0.530chetitská787 SGWaAP
0.538uhorské_vojsko1310 SGWaAP