Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oslobodzovacie670 SGWaAP
0.318národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.446revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.456oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.478povstanie74043 SGWaAP
0.479ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.499povstalecké3949 SGWaAP
0.500odbojové_hnutie561 SGWaAP
0.501partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.529národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.531komunistické_hnutie1669 SGWaAP
0.537protifašistické1133 SGWaAP
0.542spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.545vojsko112561 SGWaAP
0.552robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.552emancipačné668 SGWaAP
0.556povstalecká8322 SGWaAP
0.561antifašistické474 SGWaAP
0.567separatistické_hnutie531 SGWaAP
0.567oslobodzovacia_armáda994 SGWaAP
0.568okupačné_vojsko2009 SGWaAP
0.570sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.571národnooslobodzovací477 SGWaAP
0.571povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.579okupačné487 SGWaAP
0.580ozbrojené4087 SGWaAP
0.583sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.587oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.593oslobodzovací516 SGWaAP
0.594Spojenec1845 SGWaAP
0.596nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.598nacionálne837 SGWaAP
0.600ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.601gerila1246 SGWaAP
0.606sovietske11844 SGWaAP
0.607nacionalistické2398 SGWaAP
0.608autonomistické411 SGWaAP
0.610protikomunistické529 SGWaAP
0.611fašistické5633 SGWaAP
0.613povstalec36219 SGWaAP
0.614bielogvardejec466 SGWaAP
0.614kontrarevolúcia2647 SGWaAP
0.615povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.616reformačné861 SGWaAP
0.617reformné_hnutie887 SGWaAP