Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oslobodzovacia_armáda994 SGWaAP
0.330milícia10343 SGWaAP
0.429UCK2833 SGWaAP
0.436gerila1246 SGWaAP
0.462povstalecká8322 SGWaAP
0.465povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.474polovojenská3590 SGWaAP
0.479mudžahíd411 SGWaAP
0.502gerilová557 SGWaAP
0.509armáda317169 SGWaAP
0.514oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.518írska_republikánska794 SGWaAP
0.525domobrana5089 SGWaAP
0.526kurdský_pracujúci1125 SGWaAP
0.528kurdská_milícia464 SGWaAP
0.542povstalec36219 SGWaAP
0.542republikánska_armáda761 SGWaAP
0.543ukrajinský_nacionalista1007 SGWaAP
0.545vzbúrenec7513 SGWaAP