Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.456oslobodzovacie670 SGWaAP
0.507povstalecká8322 SGWaAP
0.514oslobodzovacia_armáda994 SGWaAP
0.517ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP
0.532oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.536diverzná1243 SGWaAP
0.547sabotážna424 SGWaAP
0.547povstanie74043 SGWaAP
0.548okupácia28497 SGWaAP
0.554spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.557národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.565okupačná5266 SGWaAP
0.567spojenecká7143 SGWaAP
0.571povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.579milícia10343 SGWaAP
0.579národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.580Spojenec1845 SGWaAP
0.582armáda317169 SGWaAP
0.584sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.586mnohonárodná1419 SGWaAP
0.587gerila1246 SGWaAP
0.588kontrarevolučná800 SGWaAP