Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.320národnooslobodzovací_boj1304 SGWaAP
0.396protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.426povstanie74043 SGWaAP
0.489sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.495protifašistický1786 SGWaAP
0.499partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.500národné_povstanie6605 SGWaAP
0.507odboj22579 SGWaAP
0.519Povstanie1386 SGWaAP
0.531dukliansky_priesmyk805 SGWaAP
0.532oslobodzovacia1027 SGWaAP
0.533partizánsky9371 SGWaAP
0.540československý_armádny1260 SGWaAP
0.543varšavské_povstanie608 SGWaAP
0.544pamätník_padlý1850 SGWaAP
0.545povstalecký5355 SGWaAP
0.547červenoarmejec1409 SGWaAP
0.549svetová_vojna223133 SGWaAP
0.555okupácia28497 SGWaAP
0.556národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.556protifašistické1133 SGWaAP
0.557ozbrojené_povstanie1442 SGWaAP