Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oslavný3673 SGWaAP
0.455oslavná4022 SGWaAP
0.530oslavné869 SGWaAP
0.531oslavná_óda773 SGWaAP
0.532chválospev9574 SGWaAP
0.592chorál5456 SGWaAP
0.595hymnus10189 SGWaAP
0.601ďakovný2472 SGWaAP
0.622rozlúčkový5742 SGWaAP
0.628pochvalný1737 SGWaAP
0.629spomienkový10528 SGWaAP
0.631pompézny2507 SGWaAP
0.641bombastický2511 SGWaAP
0.642agitačný691 SGWaAP
0.647oslavne467 SGWaAP
0.649smútočný4951 SGWaAP
0.651vzletný1014 SGWaAP
0.653patetický3265 SGWaAP
0.655zdravica1210 SGWaAP
0.657frenetický800 SGWaAP
0.657štvavý587 SGWaAP
0.659hymnický446 SGWaAP