Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000oslavné869 SGWaAP
0.530oslavný3673 SGWaAP
0.557triumfálne904 SGWaAP
0.571ďakovné815 SGWaAP
0.580oslavná4022 SGWaAP
0.600teatrálne1492 SGWaAP
0.601pompézne1079 SGWaAP
0.608vzletné830 SGWaAP
0.610patetické1957 SGWaAP
0.614obdivné508 SGWaAP
0.633posmešné967 SGWaAP
0.636oduševnené706 SGWaAP
0.636grandiózne965 SGWaAP
0.637veľavravné1817 SGWaAP
0.645prvomájové753 SGWaAP
0.646hrdinské2559 SGWaAP
0.646heroické707 SGWaAP
0.647srdcervúce946 SGWaAP
0.648uznanlivé694 SGWaAP
0.649provokačné484 SGWaAP
0.649silácke596 SGWaAP
0.651rozlúčkové1670 SGWaAP
0.652emotívne4617 SGWaAP